Kampen krijgt eindelijk een schoon, veilig en fraai stadsstrand

Kampen krijgt eindelijk een schoon, veilig en fraai stadsstrand

Het college van B&W is positief over het initiatief van twee lokale ondernemers om een stadsstrand nabij de stadsbrug te exploiteren en heeft besloten hier toestemming voor te geven. Het gaat om een tijdelijke toestemming voor het toeristisch seizoen 2021. Met dit ondernemersinitiatief ontstaat er voor de inwoners van Kampen een schoon, veilig en kwalitatief mooi stadsstrand, iets waar al jaren behoefte aan is. De recreatiemogelijkheden in de gemeente Kampen worden hiermee vergroot.

Diverse partijen in Kampen vragen al jaren aandacht voor het beter benutten van het stadsstrand nabij de stadsbrug. Onder inwoners is er behoefte aan recreatie bij dit strand. Vanuit dit strand mag niet gezwommen worden in de IJssel, maar toch blijft dit strandje volop bezocht worden. Logisch gezien is dat vanwege de ideale ligging ten opzichte van de binnenstad. Door klimaatverandering is er de afgelopen jaren meer behoefte ontstaan aan plekken om in de open lucht te recreëren. Door COVID-19 brachten veel inwoners deze zomer hun vakantie in de eigen woonplaats door. Deze zomer werd volop gebruik gemaakt van dit stadsstrand met overlast en veel zwerfafval als gevolg. Het ondernemersinitiatief draagt bij aan een oplossing voor deze problemen.

De ondernemers die het stadstrand gaan exploiteren dragen zorg voor de afvalverwerking en houden toezicht op het strand en zien toe op het zwemverbod. Ook Rijkswaterstaat en het waterschap zijn betrokken bij de plannen van beide ondernemers en staan positief tegenover het initiatief.

Wethouder Geert Meijering: “Dit ondernemersinitiatief zorgt voor een upgrade van onze Hanzestad. Onze inwoners krijgen straks een fraai en schoon stadsstrand dichtbij de binnenstad en het station waar het ’s zomers goed en veilig vertoeven is. Tegelijkertijd wordt het probleem van zwerfafval aangepakt en is er toezicht op het stadsstrand.”

Inrichting en toegankelijkheid stadsstrand
Het stadsstrand wordt voorzien van een horecapunt met loungesets en picknicktafels. Het gaat hier om allemaal mobiele voorzieningen die aan het eind van het toeristisch seizoen verwijderd worden.
De dijk wordt niet aangetast. Het stadsstrand blijft voor iedereen gratis toegankelijk. Bezoekers zijn niet verplicht om een consumptie te nuttigen. ’s Nachts wordt het terrein afgesloten.

Er komen voorzieningen voor het parkeren van auto’s en fietsen. Het waterschap heeft de ondernemers toestemming gegeven om het grasveld binnendijks te huren voor de realisatie van parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen en ruimte voor afvalcontainers voor het strand. Daarnaast is men met het waterschap in overleg om het strand bij de huidige entree rolstoeltoegankelijk te maken. De bedoeling is om daar een trap met fietsgleuf naar de parkeerplaatsen te realiseren.

De betrokken ondernemers hebben hun plannen gedeeld met de buurtbewoners en zij gaan ook de komende tijd structureel in overleg met de buurt.

Tijdelijke toestemming voor 2021
De gemeente verleent de betrokken ondernemers onder voorwaarden tijdelijk toestemming voor gebruik van het stadsstrand nabij de stadsbrug. Hier is voor gekozen om de plannen nog dit toeristisch seizoen mogelijk te maken. We verwachten dat er in de zomer van 2021 nog veel behoefte is aan buitenrecreatie. De ‘anderhalvemetersamenleving’ is waarschijnlijk dan nog van toepassing vanwege COVID-19. Voor de lange termijn moet er een formele bestemmingsplanwijziging gedaan worden door de ondernemers waarbij bezwaar en beroep mogelijk is door inwoners.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com